Jakie usługi protetyczne oferują gabinety?

Gabinety protetyczne oferują różnorodne usługi związane z przywracaniem funkcji i estetyki zębów oraz jamy ustnej. Poniżej przedstawiamy kilka głównych rodzajów usług protetycznych oferowanych przez gabinety protetyczne:

Protezy dentystyczne:

  • Protezy całkowite – stosowane w przypadku utraty wszystkich zębów w jednej lub obu łukach. Mogą być usuwane i wkładane przez pacjenta.
  • Protezy częściowe – przeznaczone dla pacjentów, którzy stracili tylko niektóre zęby. Mogą być zamocowane na klamrach, zatrzaskach lub implantach.

Koronki i mosty:

  • Koronki – to elementy odtwarzające górną część zęba, który został uszkodzony, osłabiony lub poddany zabiegowi endodontycznemu (np. leczeniu kanałowemu).
  • Mosty – wykorzystywane, gdy brak jednego lub kilku zębów. Są to stałe konstrukcje zakotwiczone na sąsiednich zębach, które służą jako podpory.

Implanty dentystyczne:

  • To trwałe rozwiązania stosowane do zastąpienia utraconych zębów. Polegają na wszczepieniu metalowej śruby (implantu) do kości szczęki lub żuchwy, na którą następnie mocuje się koronę protetyczną.

Protezy na implantach:

  • Specjalne rodzaje protez, które są mocowane na implantach dentystycznych. Zapewniają trwałe i stabilne rozwiązanie dla pacjentów z utratą zębów.

Uzyskiwanie właściwej wysokości zgryzu:

  • W przypadkach, gdy pacjent ma problemy z wysokością zgryzu, protetycy mogą dostosowywać protezy, korony lub mosty w celu poprawy równowagi i funkcji szczęki.

Regulacja protez:

  • W przypadku protez ruchomych, istnieje potrzeba regularnej kontroli i ewentualnej regulacji, aby zapewnić wygodę noszenia oraz skuteczne funkcjonowanie protez.

Rekonstrukcja po utracie zębów z powodu urazu lub choroby:

  • Gabinety protetyczne oferują usługi rekonstrukcji jamy ustnej po utracie zębów z powodu wypadków, urazów lub chorób, stosując różnorodne techniki i materiały.

Estetyczne usługi protetyczne:

  • Protetycy pracują także nad poprawą estetyki uśmiechu poprzez dostarczanie protez, koron, mostów i innych rozwiązań, które nie tylko przywracają funkcję, ale również wyglądają naturalnie i estetycznie.

Warto zauważyć, że współczesna protetyka dentystyczna korzysta z zaawansowanych technologii, takich jak skanowanie 3D, komputerowe projektowanie CAD/CAM, co pozwala na dostarczenie bardziej precyzyjnych i trwałych rozwiązań protetycznych.

To jeden z artykułów na temat – gabinet protetyczny Mokotów.