Nowoczesne technologie dostępne w gabinetach protetycznych

W dzisiejszych czasach gabinety protetyczne korzystają z różnorodnych nowoczesnych technologii, aby poprawić precyzję, skrócić czas produkcji oraz zwiększyć komfort pacjenta.

Oto kilka przykładów:

  • Skanowanie intraoralne – zamiast tradycyjnych wycisków, gabinety protetyczne często używają skanerów intraoralnych do uzyskiwania dokładnych trójwymiarowych obrazów jamy ustnej. To pozwala na szybsze, bardziej komfortowe i precyzyjne zbieranie danych, eliminując potrzebę korzystania z nieprzyjemnych materiałów wyciskowych.
  • CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) – technologia CAD/CAM jest powszechnie stosowana w projektowaniu i wytwarzaniu protez. Protetycy używają oprogramowania do projektowania protez na podstawie danych zebranych podczas skanowania intraoralnego. Następnie dane te są przesyłane do maszyny CAM, która precyzyjnie wytwarza gotowy produkt, tak jak protezy dentystyczne, korony czy mosty.
  • Druk 3D – druk 3D jest coraz bardziej popularnym narzędziem w protetyce stomatologicznej. Pozwala on na szybkie i precyzyjne wytwarzanie modeli protetycznych oraz innych elementów, co może przyspieszyć proces produkcyjny.
  • Materiały nowej generacji – wraz z postępem technologii, rozwijane są nowe, lepsze materiały protetyczne. Dzięki nim można osiągnąć doskonałe dopasowanie, trwałość oraz estetykę protez. Przykłady to ceramika stosowana do koron czy mostów, a także elastyczne materiały używane do protez elastycznych.
  • Technologie cyfrowego przywracania zębów – dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych, proces przywracania zębów może być bardziej precyzyjny. Od skanowania po projektowanie i wytwarzanie protez, cały proces może być kontrolowany i monitorowany cyfrowo, co pomaga w uniknięciu błędów i skraca czas pracy.
  • Technologie wspomagające komunikację – systemy do komunikacji z pacjentem i pomiędzy członkami zespołu protetycznego mogą znacząco poprawić efektywność pracy i zrozumienie potrzeb pacjenta.

Nowoczesne technologie w gabinecie protetycznym nie tylko poprawiają jakość i precyzję prac, ale także zwiększają komfort pacjentów i skracają czas potrzebny na dostarczenie gotowego produktu.

To jeden z artykułów na temat – gabinet protetyczny Mokotów.