Polityka Prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MetroDENT STOMATOLOGIA PROTETYKA JOANNA SZECHALEWICZ z siedzibą w Warszawie pod adresem Giordana Bruna 2, 02-594 Warszawa, NIP 5291030556, tel.kom. 605 684 794, mail metrodentpoczta@gmail.com.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO w celu należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie odsprzedajemy i nie handlujemy danymi osób – wszystkie dane są przeznaczone tylko i wyłącznie do kontaktu.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia naszego regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

MetroDENT STOMATOLOGIA PROTETYKA JOANNA SZECHALEWICZ zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

MetroDENT STOMATOLOGIA PROTETYKA JOANNA SZECHALEWICZ zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.