Regulamin

1) Wstęp

a) Strona – oznacza stronę internetową stworzoną przez MetroDENT STOMATOLOGIA PROTETYKA JOANNA SZECHALEWICZ i dostępny pod adresem internetowym www.metrodent.waw.pl

b) Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą ze strony.

c) Regulamin – niniejszy dokument.

d) www.metrodent.waw.pl – strona prowadzona przez MetroDENT STOMATOLOGIA PROTETYKA JOANNA SZECHALEWICZ z siedzibą w Warszawie pod adresem Giordana Bruna 2, 02-594 Warszawa, NIP 5291030556, tel.kom. 605 684 794, mail metrodentpoczta@gmail.com.

2) Warunki korzystania ze strony www.metrodent.waw.pl

a) Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze strony zobowiązujące użytkowników do ich przestrzegania.

b) Strona www.metrodent.waw.pl jest dostępna jest dla każdego użytkownika internetu.

3) Odpowiedzialność:

a) MetroDENT STOMATOLOGIA PROTETYKA JOANNA SZECHALEWICZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników ze strony w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.

4) Prywatność użytkowników:

a) Nie odsprzedajemy i nie handlujemy danymi – wszystkie dane są przeznaczone tylko i wyłącznie do kontaktu.

b) Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. MetroDENT STOMATOLOGIA PROTETYKA JOANNA SZECHALEWICZ zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

Wszelkie uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres metrodentpoczta@gmail.com.