Zaawansowane technologie i sprzęt wykorzystywany w gabinecie protetycznym

W gabinecie protetycznym wykorzystuje się różne rodzaje sprzętu i technologii do projektowania, tworzenia i dostosowywania protez zębowych.

Oto kilka najważniejszych przykładów:

  • Skanery intraoralne: Skanery te pozwalają na precyzyjne mapowanie jamy ustnej i uzyskanie cyfrowego odcisku zębów. Dzięki nim eliminuje się tradycyjne metody odcisków, takie jak masy z wyciskówkami. Skaner intraoralny przekazuje dane do komputera, gdzie są przetwarzane i służą do projektowania protez.
  • Oprogramowanie do projektowania CAD/CAM: Technologia CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) jest szeroko stosowana w protetyce stomatologicznej. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na precyzyjne projektowanie protez, takich jak korony, mosty czy protezy szkieletowe. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie protezy do indywidualnych potrzeb pacjenta.
  • Frezarki komputerowe: Frezarki komputerowe są wykorzystywane do precyzyjnego wycinania protez z różnych materiałów, takich jak ceramika, tytan czy zatwierdzalne przez FDA tworzywa sztuczne. Działają one na podstawie danych otrzymanych z oprogramowania CAD/CAM, co umożliwia skrócenie czasu produkcji i poprawę precyzji w porównaniu do tradycyjnych metod ręcznych.
  • Drukarki 3D: Drukowanie 3D jest coraz bardziej popularne w protetyce stomatologicznej. Przez wykorzystanie odpowiednich materiałów, takich jak żywice fotopolimerowe, można drukować protezy, modele diagnostyczne i inne elementy stomatologiczne. Drukarki 3D umożliwiają szybkie i precyzyjne tworzenie trójwymiarowych struktur.
  • Piezochirurgia: Piezochirurgia to technika wykorzystująca ultradźwięki do precyzyjnego i delikatnego przeprowadzania różnych procedur stomatologicznych. W gabinecie protetycznym może być stosowana do przygotowywania tkanki kostnej pod implanty, usuwania korzeni zębów czy wykonywania precyzyjnych nacięć w celu osadzenia protez.

Sprzęt i technologie używane w gabinecie protetycznym mogą się różnić w zależności od stopnia zaawansowania placówki i preferencji protetyka. Postęp w dziedzinie technologii stomatologicznych jest dynamiczny, dlatego również inne innowacyjne rozwiązania mogą być wprowadzane do praktyki w przyszłości.

To jeden z artykułów dotyczących zagadnienia – protetyka Mokotów.